Overgrepstiltalt sykepleier dømt til fire måneders fengsel