Kjem ikkje i gang med EU-kamp

Nyvald Sp-leiar Åslaug M. Haga overlet til ja-sida å sparka i gang ein ny EU-kamp.