Norsk på nytt fartøy

Det aller første spesialbygde skipet på norsk sokkel for kartlegging— og inspeksjonsoppdrag på havbunnen, «Edda Fonn», seiler i dag til sitt første oppdrag på norsk sokkel.