Sjøfolk mener rederiene villeder om lønnsnivået

Sjøfolk og redere er rivende uenige om hva en sjømann tjener.