• Det finnes trolig mer enn 900.000 pollenallergikere i Norge. Scanpix

Pollensesongen blir lengre og kraftigere

En nærmere fordobling av bjørkeskogarealet og mildere klima fører til at pollensesongen forlenges mange steder i Norge.