Søvnløse av stressjobb på sykehus

Hovedverneombudet mener situasjonen er alvorlig etter Arbeidstilsynets tilsyn ved St. Olavs hospital i Trondheim.