Ustabilt rasområde i Trondheim

Det ble slått katastrofealarm på Byneset i Trondheim etter at det gikk et stort jordskred søndag. 40 personer er evakuert, og området er fortsatt ustabilt.