Gasskraft i pluss

Planene om et gasskraftverk i Stavanger-regionen er interessante. Både fordi selve rørledningen fra nordfylket til Nord-Jæren åpner for bruk av naturgass som råvare på en rekke områder, og fordi planene Lyse Gass nå lanserer, gir håp om gasskraft uten store utslipp av CO2.