Antallet sykehjemsplasser øker igjen

For første gang siden 1992 økte i fjor antallet sykehjemsplasser mer enn tilgangen på eldre over 80 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.