Det kan bli forbudt å kastrere gris

Det blir etter alt å dømme forbudt å kastrere griser som er mer enn én uke gamle.