Norge er ikke lenger lite og ubetydelig

En ny rapport fastslår at norsk utenriks— og sikkerhetspolitikk må utformes og utøves med bakgrunn i at norsk energipolitikk har stor innvirkning på omverdenen.