Én av ti får feil pensjon

Én av ti utbetalinger fra Statens Pensjonskasse er feil, viser en undersøkelse Riksrevisjonen har gjort.