Etterspill etter helikopter- uhell

Luftfartsverkets havarikommisjon mener Norsk Helikopter AS bør iverksette et spesielt treningsprogram som kan øke besetningers evne til å takle eventuelle motorproblemer i helikoptertypen AS 332 Super Puma.