Stikker nesen i andres lukt

Når bedrifter vil finne ut om de lukter for ille, kommer de til DK-Teknik utenfor København. Også i Norge finnes det et par bedrifter som tilbyr luktpaneltester, men de befinner seg i Oslo-området.