Sterke krav om at Killi må gå av som jernbanedirektør

Samferdselsminister Terje Gustavsen settes under stadig sterkere press for å få avsatt Jernbaneverkets direktør Steinar Killi i kjølvannet av rapporten om Åsta-ulykken.