Ulovlig å øke husleien med mer en 25 prosent

Eiker, Modum og Sigdal herredsrett mener at det er ulovlig å øke husleien med mer enn 25 prosent.