Riksadvokaten gjør ulykkesrapporter i retten obligatoriske

Vegvesenets ulykkesrapporter skal nå legges fram for retten i alle bildrapssaker. Det framgår av et rundskriv fra Riksadvokaten.