Allemannsretten til sjøen kan bli begrenset

Allemannsretten til å fiske i sjøen kan bli begrenset, skriver Aftenposten. I forslag til lov om havbeite som skal opp for Stortinget nå i høst, går nemlig regjeringen inn for å regulere utsetting og gjenfangst av forskjellige krepsdyr og bløtdyr til næringsformål.