Kraftig nedgang i innenrikstrafikken ved Oslo Lufthavn

30.000 færre reiste med innenriksavganger fra Oslo Lufthavn i juni i år enn i juni i fjor. Antall flybevegelser er redusert med nesten 17 prosent første halvår i år i forhold til samme periode i fjor.