Var aktiv lagfører i HV - helt passiv i Baneheia

I Heimevernet var drapstiltalte Jan Helge Andersen lagfører ogleder. I Baneheia adlød han blindt sin kamerat, Viggo Kristiansen,som beordret ham til å misbruke og drepe en av jentene.