Økt virksomhet i bygg- og anleggsbransjen

Omsetningen innenfor bygge— og anleggsbransjen økte med 489 millioner kroner andre termin 2000 sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen tilsvarer en vekst på 2,6 prosent.