«Abdurahman ofret i UDIs krise»

Shemal Abdurahman ble offer for krisen i utlendingssystemet, mener Alan Sulevani.