Fylkesmennene mottok kun 126 mobbeklager i fjor

17.000 barn og unge sier de blir mobbet på skolen. Men fylkesmennene som skal passe på at skolene tar sakene på alvor, mottok kun 126 mobbeklager i fjor.