• Hvordan kan nordmenn oftere ta beina fatt? Det skal forskere finne ut av Scnapix

Forskningsprosjekt skal få nordmenn til å gå mer

Forskere skal nå finne ut hvordan nordmenn kan bli flinkere til å velge bort bilen og heller ta beina fatt på kortere turer.