Ønsker bedre rutiner

Fylkesskattekontoret gjennomførte kontrollenhos Nopef som et ledd i å få bedre innberetningsrutiner.