40 millioner til bedre utemiljø

Storhaug, Eiganes og Våland skal få 40 millioner til utbedring av utearealet. Stavanger kommune og Husbanken betaler.