Tidligere politimester dømt for underslag

Tidligere politimester i Larvik, Ivar Schrøen, er i Larvik herredsrett dømt for underslag fra Larvik politikammer.