Asylmottak evakuert på grunn av uværet

90 beboere er evakuert fra et asylmottak i Ulstein på Sunnmøre. Ifølge vitner på stedet skal takplater ha løsnet fra to av bygningene og flere vinduer er blåst inn.