- Naturlig med kompromiss om prinsipper

Førsteamanuensis Espen Andersen mener det hele tiden lå i kortene at det ville bli et kompromiss i de prinsipielle spørsmålene i Norwegian-konflikten.