Krav på 50.000 kroner i stat og kommuner

Lærere og andre høyt utdannede i stat og kommuner krever lønnsøkninger på opptil 50.000 kroner ved årets lønnsoppgjør. Kravene ble lagt fram torsdag.