Mange i Ap vil legge ned fylkeskommunen

Fylkeskommunen bør legges ned, og staten må gi kommunene mer penger og større frihet, mener mange i Arbeiderpartiet.