50 anmeldt for trygdebedrageri

50 personer ble første halvår i år anmeldt av Rikstrygdeverket for trygdebedrageri. Anmeldelsene omfatter et samlet beløp på 4,9 millioner kroner.