-Ecstasy mindre farlig enn alkohol

Ecstasy er langt mindre farlig enn alkohol og heroin. Det kan likevel gi langvarige psykiske lidelser, sier en professor ved Ullevål sykehus.