Fire av ti kommuner øker eiendomsskatten

Dårligere fart i norsk økonomi har ført til en skattesvikt på 2,8 milliarder kroner for norske kommuner. Det betyr økt kommunal eiendomsskatt og høyere gebyrer for folk flest.