Kommuner med dårlig skolehelsetjeneste

Bare to kommuner som landets fylkesleger har undersøkt, har plettfri skolehelsetjeneste.