Ordknapp Hagen etter møte i sentralstyret

Frp-leder Carl I. Hagen vil ikke kommentere spørsmål knyttet til Jan Simonsens lojalitet og hans nære forhold til brødrene Dag og Per Danielsen. Han vil heller ikke si om det er nye straffereaksjoner på gang mot ledende partimedlemmer.