Dieselavgift tok knekken på bussrute

Dieselavgiften tok knekken påekspressbussruten mellom Hammerfest og Oslo. Årsaken er atbusselskapet ikke får refundert dieselavgiften, fordi ruten gårhurtigste vei gjennom Finland og Sverige. Det vil koste300.000-400.000 ekstra i året, noe busselskapet ikke har rådtil.