Lærere, sykepleiere og politi samlerkreftene

Lokale arbeidstaker— organisasjoner erpositive til en hoved- sammenslutning som gir politi, sykepleiereog lærere større slagkraft. Men LO liker det ikke.