Sp: Regjeringen avvikler norsk selfangst

Regjeringen gir etter for press fra EU og ekstreme dyrevernere og avvikler norsk selfangst, sier Senterpartiets Geir Pollestad.