Eirik Jensen-saken tilbake til lagmannsretten

Lagmannsretten skal nok en gang behandle Eirik Jensen-saken. Det er klart etter at Høyesteretts ankeutvalg fredag avviste anken fra den tidligere politimannen.

Eirik Jensen før rettsbelæringen til juryen på ti personer. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
  • NTB
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

I Borgarting lagmannsrett 28. januar ble Jensen frifunnet av juryen for anklagene om medvirkning til innførsel av nærmere 14 tonn hasj, men funnet skyldig i grov korrupsjon.

De tre fagdommerne satte imidlertid kjennelsen til side, noe som ble anket til Høyesterett. Jensens forsvarer John Christian Elden. Advokaten argumenterte blant annet med at tilsidesettelsen rimte svært dårlig med lagdommerens rettsbelæring.

Høyesterett er av en annen oppfatning. I begrunnelsen viser ankeutvalget til at de ikke kan se at lagmannsrettens tilsidesettelse er bygget på feil lovtolkning, slik Elden har anført i sin anke. De finner heller ikke feil med lagmannsrettens saksbehandling.

– Etter dette er ankeutvalgets konklusjon at anken må forkastes, skriver de.

Håper på omgjøring

I kjennelsen fra Høyesterett understrekes det imidlertid at det ikke er noe i veien for at lagmannsretten kan omgjøre sin avgjørelse om å tilsidesette juryens kjennelse.

– Siden det ikke fremgår av saksdokumentene at lagmannsretten har vurdert omgjøring, gjøres det for ordens skyld oppmerksom på at denne kjennelsen ikke er til hinder for slik omgjøring, skriver Høyesterett.

Jensens forsvarer John Christian Elden bemerker overfor NTB at han tolker dette i retning av at Høyesterett mener at lagmannsretten har gjort feil når de ikke har vurdert omgjøring etter å ha fått anken.

– Vi er glade for at Høyesterett sier lagmannsretten nå må behandle spørsmålet om tilsidesettelsen skal omgjøres. Vi hadde håpet at Høyesterett skulle skjære gjennom og respektere juryen, men juristene stjal denne makten fra folket en gang mellom lovens vedtakelse i 1938 og i dag, sier Elden.

Ingen føringer

– Det var ingen overraskende kjennelse. Dette var uansett bare et halmstrå man grep til, sier professor Jo Stigen ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo i en kommentar til NTB.

Han kan ikke se at Høyesterett har lagt noen føringer når de nevner spørsmålet om omgjøring.

– Det har uansett ikke noe med realiteten i dette spørsmålet å gjøre. Lagmannsretten hadde anledning til å sette juryens frikjennelse til side og det har de bestemt seg for å gjøre. Generelt er det alltid slik at man kan omgjøre en beslutning. Jeg vil tro at det er vurdert som ikke aktuelt selv om det ikke er nevnt i saksdokumentene, sier Stigen. ​

NTB får opplyst i Borgarting lagmannsrett fredag ettermiddag at en ny behandling av saken foreløpig ikke er berammet. En ny sak vil bli ført uten jury. Saken vil bli avgjort av to fagdommere og fem lekdommere.

Publisert: