Tillatt å titte gjennom vinduet inn i naust

Kommunale kontrollører har lov til å titte inn gjennom vinduet inn i naust hvis det er mistanke om ulovlig innredning, fastslår Kommunaldepartementet.