Grane i Nordland ny nasjonalparkkommune

Grane i Nordland blir ny nasjonalparkkommune, nummer 33 i rekken av kommuner med slik status.