Ønsker felles lov mot diskriminering

Regjeringen ønsker en felles lov mot diskriminering. I dag er lovvernet mot diskriminering spredt i ulike lover avhengig av hva som er grunnlaget for diskrimineringen.