Sju års fengsel for å ha tatt livet av sønnen

Eidsivating lagmannsrett har dømt en 26 år gammel kvinne fra Ringsaker til fengsel i sju år for å ha mishandlet sin ett år gamle sønn til døde i 2005.