Ambulansesjåførene diskriminerte ikke

Ambulansesjåførene i Sofienbergparken diskriminerte ikke på bakgrunn av etnisitet eller hudfarge, mener Likestillings— og diskrimineringsnemnda.