Stortingspolitiker dømt for promillekjøring

Stortingspolitiker Jan-Henrik Fredriksen (Frp) er av Øst-Finnmark tingrett dømt til 16 dagers fengsel for promillekjøring.