Gjensidige kjøper dansk forsikringsselskap

Gjensidige kjøper det danske forsikringsselskapet Nykredit Forsikring for 2,5 milliarder danske kroner.