Matjord forsvinner

Det forsvinner langt mer dyrket mark enn regjeringen har satt som mål, viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå.