Helsetilsynet: - Ni barn dør årlig av omsorgssvikt

Minst ni barn under tre år dør hvert år av omsorgssvikt, ifølge Helsetilsynet. Samtidig tror tilsynet det kan være store mørketall.