• - Ytringsfriheten er en av bærebjelkene i det moderne demokratiet. Muligheten til å utfordre og kritisere er nødvendig for å kunne skape en positiv utvikling i samfunnet, sier Unge Høyres leder Henrik Asheim.

Unge Høyre vil kutte i sykelønna

Unge Høyre vil fjerne rasismeparagrafen fra straffeloven, kutte i sykelønna og behovsprøve barnetrygden.